Prezentare Proiect

Prin intermediul proiectului ” Insertia absolventilor pe piata muncii, prin dezvoltarea abilitatilor practice” se urmareste facilitarea procesului de insertie pe piata muncii a studentilor Universitatii de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinară din București prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregatire practica in cadrul initiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstitutionale.

Pe termen lung, proiectul urmareste identificarea preferintelor si aptitudinilor studentilor fata de optiunile de angajare pentru corelarea cu cerintele angajatorilor si crearea si consolidarea unei retele de parteneriat intre universitati si angajatori.

Proiectul se bazeaza pe o abordare integrata pentru a raspunde obiectivului de facilitare a insertiei pe piata muncii si contribuie la crearea oportunitatilor de participare viitoare a studentilor pe o piata a muncii flexibila si inclusiva si va avea un efect pozitiv pe termen lung pentru studentii Universitatii de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinară din București prin crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre acestia si viitorii potentiali angajatori.

Se doreste crearea și dezvoltarea unui parteneriat durabil intre Universitatea de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinară din București si SC Libro Events SRL , prin facilitarea accesului studenților la stagii de pregătire practică si ezvoltarea programelor de pregatire practica a 220 de studenti si informarea acestora cu privire la oportunitatile acestor programe oferite.

Organizarea si dezvoltarea programelor de pregatire practica se doreste a fi la standard ridicate, folosind o abordare unitara, prin implicarea tutorilor din partea Solicitantului si contribuind la cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca in timpul desfasurarii stagiilor de pregatire practica, sporind astfel adaptabilitatea tinerilor absolventi la exigentele primului loc de munca relevant.