Obiective Specifice

Beneficiari si Parteneri

Beneficiar

S.C. Libro Events SRL

Bdul Ferdinand I, nr. 58, scara C, etaj 1, biroul 6, sector 2, Bucuresti

office@librocatering.ro

Avand o experienta de peste 3 ani in organizarea de evenimente, SC Libro Events SRL a descoperit cele mai bune practici dupa ce a asistat si a planificat in detaliu peste 500 de evenimente business/corporate. Dispune de o vasta experienta in domeniul organizarii de evenimente, avand clienti precum Consiliul Superior al Magistraturii, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Educatiei, Opera Romana, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Parteneri

Asociatia Femeilor din Mediul Rural din Romania

Strada Hategana, Nr.24, BUCURESTI

Web: http://www.afmr.ro

E-mail: office@afmr.ro

Tel: 031 100 52 27

Asociatia Femeilor din Mediul Rural din Romania are ca principale activitati: informarea si educarea femeilor din mediul rural in diverse domenii de interes- social, economic , profesional; de asemenea, furnizarea de informatii despre probleme sociale legate de zonele rurale catre persoanele/organismele interesate.

Asociatia Femeilor din Mediul Rural din Romania are ca scop imbunatatirea nivelului de incluziune sociala a acestui segment al populatiei, facilitarea accesului femeilor din mediul rural pe piata muncii si reducerea dependentei lor economice.

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicina Veterinara- București

Web: www.usamv.ro

Email: post@info.usamv.ro

Tel: 021 318 25 64

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public.

Domeniile de studii pe care le acoperă Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti sunt: Agronomie, Biologie , Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.