Obiective Specifice

- Crearea și dezvoltarea unui parteneriat durabil intre Universitatea de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinară din București si SC Libro Events SRL , prin facilitarea accesului studenților la stagii de pregătire practică.

- Dezvoltarea programelor de pregatire practica a 220 de studenti si informarea acestora cu privire la oportunitatile acestor programe oferite. Organizarea si dezvoltarea programelor de pregatire practica de calitate, folosind o abordare unitara, prin implicarea tutorilor din partea Solicitantului, contribuie la cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca in timpul desfasurarii stagiilor de pregatire practica, sporind astfel adaptabilitatea tinerilor absolventi la exigentele primului loc de munca relevant.

- Dezvoltarea de cunostinte si abilitati in plan personal si profesional a 220 persoane din grupul tinta in cadrul unui program integrat de consiliere si orientare.