Obiective Orizontale

Dezvoltare durabila

Strategia Gothenburg defineste dezvoltarea durabila ca o „calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare. Dezvoltarea durabila inseamna: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune”. Cresterea calitatii vietii poate fi atinsa prin numeroase actiuni. Este de la sine inteles ca nu poate exista satisfactie privind calitatea vietii, acolo unde nu exista un venit si acolo unde sansele oferite nu sunt aceleasi pentru toata lumea, indiferent de gen, varsta, etnic, religie, etc. Pentru a exista venituri este nevoie de imbunatatirea nivelului de ocupare si de promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii, acestea din urma constituind principalele obiective ale proiectului. Proiectul abordeaza in mod specific acest obiectiv si, prin el, prioritatea orizontala a dezvoltarii durabile, urmarind sa asigure o mai buna pregatire practica a viitorilor absolventi de studii superioare in vederea corelarii educatiei cu exigentele formulate de angajatori, ceea ce va asigura o mai buna insertie a studentilor pe piata muncii. Concret, proiectul contribuie la sustinerea dezvoltarii durabile astfel: stagiile de practica se adreseaza nevoii de compatibilizare a cunostintelor teoretice cu cele practice pentru o mai buna adaptare la cerintele pietei muncii, element esential pentru coeziunea economico-sociala la nivel national si european. De asemenea, dezvoltarea durabila este sprijinita pe perioada de implementare a proiectului prin colectarea si depunerea la centre perfectionate a tuturor materialelor reciclabile (hartie, plastic, sticla, cartuse de imprimanta) si folosirea materialelor biodegradabile.

Inovare si TIC

Promovarea cercetarii si a inovarii se afla in centrul strategiei Comisiei Europene pentru crestere economica si crearea de locuri de munca. Obiectivul UE este de a dedica 3% din PIB cercetarii si dezvoltarii, din care 2% ar trebui sa provina din sectorul privat. Din perspectiva tehnologiei informatiei si comunicatiilor, proiectul promoveaza o industrie care este parte integranta a societatii informationale/bazata pe cunoastere. Astfel proiectul asigura prin insasi conceptul si instrumentele utilizate contributia la obiectivul TIC. Proiectul incorporeaza un grad de inovare in privinta formarii abilitatilor profesionale ale studentilor de a utiliza echipamentele electronice si solutii software moderne reducand tranzitia de la statutul de student la statutul de angajat. Utilizarea Internetului ca platformă de bază pentru comunicarea audio-vizuală va sta la baza tuturor activităţilor. Practic toate activităţile din proiect presupun cunoaşterea şi utilizarea TIC atât de către echipa de implementare cât şi de către participanţii la activităţi.

Abordare transnaţională

Proiectul cuprinde o componenta de schimb transnational de experiente si bune practici privind derularea stagiilor de pregatgire practica din alt stat membru UE (Spania). Vizitele de schimb de experiente si bune practici vor avea loc se vor focusa pe observarea modelelor de derulare a stagiilor de pregătire practică, pe obtinerea de informatii privind angajarea si desfasurarea activitatii studenților care sunt integrați intr-un stagiu de pregatire, privind atat bunele practici in desfasurarea activitatilor, cat si dificultatile intampinate si modul cum au fost acestea depasite, privind promovarea acestor activitati, privind asigurarea protectiei mediului inconjurator.

IMBATRANIRE ACTIVA

Faptul ca, atat in cadrul evenimentelor de lansare si incheire a proiectului, precum si pe parcursul organizarii stagiilor de practica, vor participa persoane in varsta alaturi de tineri, creeaza posibilitatea interrelationarii intre generatii si poate avea ca efect parteneriate care imbina competente si experiente diferite, cu un impact pozitiv asupra relatiilor dintre generatii si schimbarii atitudinilor.