Justificarea Necesitatii

Trebuie subliniat faptul ca grupul tinta al proiectului este format din 220 studenti din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinară din București .

Identificarea grupului tinta in faza de elaborarea a propunerii de proiect s-a realizat de catre Solicitant și Parteneri in baza datelor si rapoartelor privind gradul de efectuare a stagiului de practica, gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor, prin studii ale ofertei actuale de pe piata muncii, analiza bazei de date a studentilor constituita la nivelul partenerilor, precum în baza experienței în proiectele derulate cu studenți de către Solicitant și Parteneri.

Inscrierea si selectia grupului tinta va face parte din activitatile proiectului, fiind realizata de membrii Parteneriatului, pe baza unor criterii obiective si transparente, si in urma unor conferinte de promovare si informare sustinute in vederea prezentarii oportunitatii in randul acestui grup.

Mentinerea in cadrul proiectului a persoanelor apartinand grupului tinta se va realiza prin intermediul subventiilor de participare acordate fiecarui student pe perioada desfasurarii stagiului de practica, prin premiile acordate pentru cei care vor avea o implicare mult mai activă, integrarea acestora în vizite tematice dar si datorita faptului ca se ofera oportunitatea de a-si forma competentele practice in domeniul studiat, crescand sansele de ocupare atunci cand angajatorii le solicita tinerilor absolventi experienta, precum și posibilitatea ca 5% din ei să fie angajați după finalizarea stagiului de practică.

Proiectul raspunde urmatoarelor nevoi ale grupului tinta:

  • nr. angajatorilor care desfasoara stagii de pregatire practica in propriile institutii este foarte mic in comparatie cu nr. crescut al studentilor
  • din ratiuni economice si de minimizare a riscurilor, practicantii nu sunt expusi unor situatii reale, ei desfasurand doar activitati repetitive si fata expunere practica propriu-zisa.

Justificarea necesitatii proiectului rezulta din faptul ca pentru facilitarea tranziției de la scoala la viata activa si cresterea gradului de ocupare in radul absolventilor de studii superioare este important si impetuos necesar ca profilul de absolvent furnizat de universităţi să se apropie cât se poate de mult de profilul de absolvent cerut de angajatori. Datele colectate par a indica mai degrabă un decalaj între cele două profile.

Cadrele didactice consideră că primele 5 cunoștințe și abilități la a căror formare facultatea în care predau contribuie în mare și foarte mare măsură sunt: abilitatea de a sintetiza informațiile primite (80%), gândirea analitică (79%),abilitatea de a folosi computerul și noile tehnologii (79%), capacitatea de a argumenta convingător un punct de vedere (77%) și capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite (75%).

Pe de altă parte, în opinia angajatorilor, primele 5 cunoștințe și abilități pe care un absolvent trebuie să le aibă sunt: capacitatea de a se organiza la locul de muncă (97%), capaciatea de a lucra în echipă (96%), capacitatea de a comunica (cu colegii, superiorii, clienții etc.) (96%), punctualitatea (93%) și moralitatea (90%). Deși universitarii își asumă funcția de pregătire a absolvenților pentru piața muncii, tipul de absolvent propus nu coincide cu tipul de absolvent dorit de angajatori (din perspectiva celor mai importante 5 cunoștințe și abilități).

Soluția propusă o reprezinta, de fapt solutiile adoptate prin prezentul proiect. Acestea cuprind: dezvoltarea la locul de munca pentru dobandirea competentelor si aptitudinilor necesare pe piata muncii, asigurarea consilierii si orientarii profesionale, informarea specifica.

Proiectul are in vedere urmatoarele:

  • familiarizarea studentilor cu tehnicile de lucru moderne
  • atragerea studentilor in programe educationale practice care sa le trezeasca dorinta perfectionarii continue
  • dezvoltarea competentelor de lucru in echipa, deprinderea cu un mediu de lucru organizat, respectarea unei ierarhii si a unui program de lucru
  • manuirea unor instrumente si programe informatice de lucru
  • asumarea responsabilitatii individuale in cadrul unui proiect de lucru
  • focalizarea pe atingerea unui obiectiv si indeplinirea unei sarcini la un nivel calitativ optim