Egalitate De Sanse

Trebuie evidentiat faptul ca discriminarea la locul de munca, situatie in care se regasesc milioane de persoane, violeaza drepturile umane de baza, avand consecinte sociale si economice grave, resimtite la nivel extins.

Discriminarea innabusa oportunitati, blocheaza manifestarea creativitatii si accentueaza tensiunile sociale si inegalitatea. Combaterea discriminarii reprezinta modalitatea principala de asigurare a unui mediu de lucru decent, efectul imediat fiind imbunatatirea performantelor obtinute de angajati. Discriminarea poate lua multe forme si poate surveni in multe arii de competenta si activitate si presupune tratamentul diferit al oamenilor datorita unor caracteristici specifice, cum ar fi: rasa, culoare sau sex, conducand la inegalitatea oportunitatilor si tratamentului.

Eliminarea discriminarii la locul de munca are ca fundament notiunea de oportunitati egale pentru toti cei ce isi cauta sau ocupa un loc de munca, indiferent ca fac parte din nivelul de management sau cel de executie. Eliminarea totala a discriminarii la locul de munca reprezinta o parte indispensabila a unei strategii de dezvoltare economica a unei intreprinderi.

In elaborarea proiectului ” Insertia absolventilor pe piata muncii, prin dezvoltarea abilitatilor practice” s-au luat in considerare toate aspectele legate de respectarea principiului egalitatii de sanse si a principiului nediscriminarii pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu.

Respectarea acestor principii va fi asigurata prin:

  • selectarea echipei de proiect se va face exclusiv pe baza competentelor generale si specifice necesare pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor ce revin din implementarea proiectului
  • grupul tinta al proiectului este format atat din femei cat si din barbati
  • pespectiva de gen va fi integrata si la nivelul modului in care proiectul este monitorizat si evaluat, fiind raportate orice aspecte noi sau confirmari ale inegalitatilor identificate la nivelul grupului-tinta si propuse solutii viabile drept raspuns la acestea, care sa fie utile nu numai proiectului in sine, cat si altor posibile proiecte POSDRU cu obiective similare, implementate de catre alti beneficiari.
  • periodic, aspecte privind egalitatea de sanse vor fi raportate catre finantator, cu sublinierea aspectelor problematice identificate, a situatiilor noi sau particulare identificate

Pe intreg parcursul proiectului, se va respecta in totalitate legislatia europeana si nationala in vigoare si nu vor fi realizate in niciun mod activitati, comunicari sau interventii care sa incalce drepturile individuale ale unor personale.