OPIS DOCUMENTE STUDENT

(descarcă opis)

 • Formular de înscriere (formular tip)
 • Convenție de practică (formular tip)
 • Cerere privind acordarea subvenției (formular tip)
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, semnată (formular tip)
 • Declarație – acord privind prelucrarea datelor personale, semnată (formular tip)
 • Formular de înscriere în grup țintă, completat integral și semnat (formular tip)
 • Copie CI (conform cu orginalul)
 • CV în format Europass, semnat de titular pe fiecare pagina(descarcă)
 • Certificat de naștere (conform cu orginalul)
 • Carnet de student/legitamație de student vizată la zi
 • Adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru practică, fără boli cronice sau transmisibile"
 • Adeverință emisa de unitatea de invățămant superior prin care se atesta ca participantul la grupul ținta urmează cursurile instituției menționate la inscriere
 • Extras de cont personal
 • Acord program practică (formular tip)
 • Acord foto (formular tip)
 • Declaratie pe proprie raspundere (conform Art. 292 Cod penal privind Falsul în declaraţii/ Falsuri în înscrisuri) --studentul participant la stagiile de practică nu deține un contract de munca activ înregistrat la ITM
 • Copie diploma BAC conform cu originalul