Contextul Proiectului

Scopul strategic al proiectului este dezvoltarea capitalului uman prin imbunatatirea calitatii resursei umane, ceea ce reprezinta o prioritate a Programului National de Reforme 2007- 2013, document care reflecta modul in care Romania implementeaza Liniile directoare.

Proiectul este in deplina concordanta si cu Strategia de la Lisabona revizuita, deoarece dezvolta schemele de invatare bazate pe munca si sprijina invatarea pe tot parcursul vietii, elemente necesare pentru asigurarea competentelor ce se cer pentru o buna integrare a absolventilor de studii superioare pe piata muncii.

Proiectul contribuie la obiectivul general al Strategiei Lisabona revizuita, de a transforma UE in cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana in 2020. Proiectul este relevant si pentru Liniile Directoare Integrate pentru crestere economica si ocupare, care sustin politica de ocupare la nivelul UE, prin contributia adusa la cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si imbunatatirea competentelor necesare pentru tranzitia si ocuparea eficienta a absolventilor pe piata muncii.

Proiectul indeplineste obiectivul general al POSDRU prin dezvoltarea corespunzatoare a resurselor umane din invatamantul universitar facilitand oportunitati pentru grupul tinta, pentru o integrare ulterioara pe o piata a muncii flexibila.

De asemenea, proiectul contribuie la realizarea prioritatilor din PNR 2015 definind reformele şi priorităţile de dezvoltare economică a României pentru 2015-2016 prin imbunatatirea calitatii resurselor umane, prin cresterea accesului si perfectionarea competentelor profesionale ale membrilor grupului tinta si cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii prin pregatirea generatiilor de studenti din domeniul medicinii veterinare pentru integrarea cu sanse egale pe piata muncii.

Proiectul raspunde CSNR 2007-2013 atingand obiectivul: dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania, prin asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea si perfectionarea competentelor profesionale ale studentilor.

Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspective invatarii pe parcursul intregii vieti 2009-2020 recunoaste si identifica o structurare fragila a relatiilor cu mediul economic in vedere organizarii stagiilor de pregatire practica ale studentilor, precum si o slaba dezvoltare a sistemului de consiliere si orientare pentru studenti. Proiectul raspunde acestei nevoi atat prin dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor cu instituiile publice/organizatiile profesionale din domeniul alimentatiei publice, cat si prin prin implementarea unui sistem de comunicare si relationare eficient cu viitorii potentiali angajatori pentru imbunatatirea sistemului de consiliere si orientare a studentilor.

Prin proiect se urmareste acumularea primei experiente de munca prin stagii de practica pentru o mai buna adaptare a tinerilor la cererea de pe piata fortei de munca si completarea cunostintelor teoretice cu cele practice.

De asemenea, solutia identificata de solicitant și parteneri este considerata de catre studenti ca finalitatea practica a studiilor universitare, constientizand rolul si importanta stagiilor de practica, dar si corelarea acestora, in mod permanent, cu cerintele pietei muncii. Activitatile si rezultatele proiectului vor aduce o contributie importanta si fara echivoc la realizarea indicatorilor programului, asumati de Romania prin DCI al POSDRU prin: desfasurarea activitatilor de consiliere a unui numar de 220 de studenti si prin dezvoltarea competentelor, a abilitatilor si a oportunitatilor de integrare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a unui numar total de 220 studenti, realizata prin intermediul programului de pregatire practica.